UWAGA WAŻNE!!!

Aktualne obostrzenia dotyczące działalności stowarzyszeń sportowych zrzeszonych w

Polski Związek Kickboxingu

.

Po analizie rozporządzeń zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz po dzisiejszych konsultacjach z sanepidem informujmy, że treningi w stowarzyszeniach sportowych (klubach) zrzeszonych w PZKB, tak jak informowaliśmy wstępnie w piątek, mogą być obecnie normalnie kontynuowane.
Najnowsze rozporządzenie nakazuje:
✅ weryfikację liczby osób uczestniczących w danych zajęciach sportowych (lista obecności),
✅ dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych,
✅ zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
✅ zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami (izolacja grup treningowych),
✅ przeprowadzanie treningów bez udziału jakichkolwiek osób z zewnątrz.
PZKB dodatkowo zaleca w najbliższym okresie korzystanie przez zawodników z indywidualnego sprzętu sportowego, zwiększenie podczas treningów pracy ogólnorozwojowej z zachowaniem dystansowania oraz wprowadzenie w miarę możliwości stałych par treningowych.
Aktualne zasady i ograniczenia dotyczące różnych sfer życia społecznego znajdują się na gov.pl

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana.

Bądźcie bezpieczni.