Stypendia 2021

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przyznał stypendia sportowe za osiągnięte wyniki naszych zawodników, gratulujemy!
Stypendia otrzymali:Dominika Chylińska, Natalia Matusz, Julia Ćwiękała, Marcel Brzeźniak, Kamil Sekuła, Oliwia Greczner, Roksana Greczner, Elżbieta Ferenc i Anna Ferenc.