Małopolski Laur Sportu 2021

Nagroda Województwa Małopolskiego z Dziedziny Kultury Fizycznej -Małopolski Laur Sportu Kraków 2021 z OKK otrzymują Mariusz Pawlus – Trener i Dominika Chylińska zawodniczka🔝🔝🔝
Kraków 27.10.2021 (Kino Kijów)