AMICUS HOMINUM i KRYSZTAŁU SOLI- Kraków 8.12.2021

Dziś(8.12.2021) w Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczysta Gala Rozdania Nagród Województwa Małopolskiego w której trener OKK Mariusz Pawlus został LAUREATEM 💪 w kategorii SPORT i EDUKACJA

Mariusz Pawlus otrzymał Amicus Hominum w kategorii sport i edukacja. Kryształy Soli powędrowały do Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim.

Nagroda Kryształy Soli wojewódzki samorząd ustanowił w 2005 roku jako nagrodę dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja dobrych praktyk i upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia sól ziemi oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W tym roku nagrodę Grand Prix Kryształów Soli otrzymała Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim za całokształt prowadzonej działalności poprzez realizację misji towarzyszenia chorym u kresu ich życia. Kapituła doceniła również nieustanne rozwijanie pasji pomagania i szerzenia idei hospicyjnej oraz codzienną troskę o nieuleczalnie chorych i starszych, a także za otwarte serce i ogromne wsparcie dla rodzin w trudnym okresie odchodzenia bliskich.

Nagrodę Amicus Hominum samorząd Małopolski ustanowił w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę fundator dziękuje wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka.

W kategorii sport i edukacja laureatem Amicus Hominum został Mariusz Pawlus z Brzeszcz. To człowiek od wielu lat propagujący wśród dzieci i młodzieży z powiatu oświęcimskiego sztuki walki, a także promujący pozytywne wartości i wzorce rywalizacji w duchu fair play, wzajemny szacunek, przyjaźń i zdrowy stylu życia.

Gala nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli odbyła się w środę w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.