27.10.2018

Mikołów EUROPEAN KONG SAO OPEN CUP
Wyniki zawodników OKK
Bartosz Fryc I miejsce senior – 77 kg
Arkadiusz Obłąk i miejsce senior – 83 kg
Arkadiusz Miłoń I miejsce senior -70 kg
Cyprian Brzeźniak II miejsce senior – 70 kg