21-06-2017

W ostatnim dniu zajęć, przed wakacjami, w SP-11 w Oświecimiu, wśród najbardziej wytrwałych uczestników zajęć, rozdano medale oraz świadectwa potwierdzające ich udział w zajęciach ruchowych z elementami sportów walki – Oyama karate