04-04-2017

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 04.04.2017r., podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowych (za osiągnięte wyniki sportowe) na okres od maja do grudnia 2017 roku.
Oświęcimskiego Klubu Karate stypendium otrzymali:
1. Mateusz Słota
2. Dominika Chylińska
3. Adam Dziegiel
4. Anna Ferenc
5. Szymon Dębski
6. Katarzyna Kotapka
7. Jakub Pawłowski
8. Cyprian Brzeźniak
9. Mateusz Ostrowski
10. Oliwia Greczner